Jeg startet min

yrkeskariære i mai 1974

 

hos A/S Thor Dahl


Skipshandel -  Supermarked

i Sandefjord.Da var jeg bare 13.år gammel og jobbet der fast efter skoletid, hver torsdag, fredag og lørdag samt i alle skoleferier og når det var ekstra fridager.

Arbeidet besto i og sortere tomflasker, fylle på varer i butikken og delta i generelt lager arbeide.

I 1979 ble jeg fast heltids ansatt på samme sted. I 2019 er dette blitt 40 år siden.

 

I 2024 kan jeg si at det er 50 år siden jeg fikk min første offesielle lønnings konvolutt, som den gang kun inneholdt lønnsslipp og kontanter med mynt og seddler ! Timelønnen var kr.4,50