roggert.no


Det ikke er første gangen vi er rammet av en pandemi !


Alle har sikkert hørt om "Svartedauen" i 1349, som var ille og la hele bygder øde.


Men også senere har vi vært rammet særlig av koppeepedemier som rammet mange familier hardt.


I 1810 ble det obligatorisk med vaksine, og ser vi i kirkebøkene for 1800-tallet så er det ført inn når de som skulle gifte seg ble vaksinert eller hadde hatt "de naturlige kopper".


I 1832 og et par år framover herjet en koleraepedemi hvor mange døde.


I 1918 og et par år framover herjet "Spanskesyken". På verdensbasis døde 50-100 millioner,

i Norge ca 15 000 mennesker.


I tillegg har det også vært epedemier som gjerne ble kalt "barnedreperne" -

meslinger, difteri, skarlagensfeber og tyfoidfeber.


Barnesykdommer som en nå er vaksinert for.


Det er all grunn for å ta advarslene på alvor for å begrense koronapandemien.


 Ut fra historikken vil dette ta langt mer enn 14 dager,

og vi bør belage oss på at før eller senere kan dette ramme veldig mange mennesker.