Intern renovasjon 

i Sandefjord kommune !

I Sandefjord kommune har vi en renovasjonsbil som betjener kommunens interne renovasjonsbehov i det offentlige rom. Denne bilen administreres av kommunal området "Miljø og Plan" Grønt vedlikehold, som folk flest kjenner som " Parkvesenet " i Sandefjord.

 

Det vil si i praksis at bilen dekker tømming og oppryddning av primært kommunale avfallsbeholdere samt oppryddning og plukking av " søppel " på offentlige steder i Sandefjord, så langt kapasiteten rekker.

Bilen er bemannet fast med en sjåfør i 100% stilling 5 dager i uken, og en hjelper når det er behov for det.

Arbeidsflaten er hele storkommunen Sandefjord.


Faste ukentlige primæroppgaver er: Tømming ani alle avfallsdunker langs alle byens gater, parkeringsplasser, havne områder, parker og torvet I Sandefjord er det utplassert smart søppelkasser av typen Bigbelly og Brite bin i havneområdet, Badeparken, Torvet,

i sentrums gater, Parkeringsplasser og andre park anlegg  i Sandefjord.

Disse søppelkassene har en innebygd komprimator som styres av sollys energi, og en samart funksjon som det

ved hjelp av en App. på smart telefonen, nettbrett eller innlogging på en hvilken som helst PC kan hentes ut

opplysninger om søppelnivået i den enkelte søppelkasse. Smart funksjonen melder ifra når den enkelte søppelkassen er full med søppel, og den viser på et kart hvor søppelkassen er utplassert.


Renovasjonsbilen utfører tømming av avfallsdunker og søppelkasser ved alle kommunale

parker, P-plasser, friområder, badestrender, mini idrettsanlegg, lekeplasser o.l.,
samt rengjøring av utedoer og toalettanlegg der dette finnes på friområder i hele Sandefjord kommune. (Andebu, Stokke og Sandefjord.)


Tømming av ALLE avfallsdunker på fire kirkegårder. Her er det kildesortering, så kirkegårdene skal ofte kjøres igjennom jevnlig i lavsessong, og opp mot flere ganger daglig i høysessongen i mai måned.Påske, Pindse og til Jul og Nytt år.


Bugårdsparken tømmes annenhver uke året rundt.


Skjærgårdstjenesten har faste renovasjonsturer flere dager i uken, og renovasjonsbilen henter alt avfall som blir samlet inn ifra holmer og skjær i Sandefjordsfjorden, Mefjorden, og Tønsbergfjorden.
Annløpstedene kan variere etter volumet på avfallsmengden og hvor det er hensiktsmessig og tømme båten for avfallet.
Dette er ofte avhengig av faktorer som bølgehøyde og vind o.s.v. Faste annløps steder er ofte ved Granholmen og Engø.


Sandefjord Søppelplukkerlag blir betjent av renovasjonsbilen etter behov, d.v.s. det blir sendt sms meldinger eller ringt inn steder hvor søppelplukkerne har satt avfall som skal hentes.Dette gjøres direkte til bilen.


Det blir i tillegg ofte meldt om avfall av større og mindre art, som tilgriser det offentlige rom. I slike tillfeller
har kommunen den fordelen, at dette kan hånteres umiddelbart, uten og gå veien om mellomledd.
Renovasjonsbilen rykker ut og rydder opp umiddelbart der det er behov for det. Er det større oppgaver, så foretar vi en vurdering og har selvførgelig anledning til og få bistand ifra det øvrige kommunale maskineriet.


I sommerhalvåret blir det satt ut store mengder ekstra avfallsbeholdere/stativ der det forventes mye avfall.


Vi er i nært sammarbeide med kommunens feiebil, suge/spyle bil, samt  Vei vedlikehold, Vann og Avløp, Parkeringsovervåkingen, kommunens eiendoms etat og Sandefjord Brannvesen.


Renovasjobsbilen sammarbeider med Sandefjord Havnevesen om renovasjon ved båthavner og i havne områdene.


Vi har også et godt samarbeide med kommunens egene folk i h.h.v. Stokke og i Andebu områdene som står for intern renovasjonen til daglig og som også er en del av "Parkvesenet i Sandefjord."


Kommunens kranbil tømmer alle  nedgravde dypoppsamlere for div. avfall, på Gravlunder, i parker og på badestrender og friområder i hele kommunen som har slike innrettninger, i nært sammarbeide med renovasjonsbilen..Ca.60-100 enheter som også er i ferd med og få Smart løsning for digital overvåkning av hvor mye avfall det er i beholderene til en hver tid. Dette sparer miljøet for mye unødvendig bilkjøring med tunge kjøretøy og er resurs besparende og øker efektiviteten av ansatte, for Sandefjord kommune. 


Etter behov har vi også et nært sammarbeide med eksterne firmaer som Norsk Gjennvining, Spyleteknikk og

Nor-ren som håndterer kommunens privathusholdnings renovasjon. 

Hvis Du har lyst, kan Du

logge deg inn på Bigbelly  APPen, ved og bruke følgende


Brukernavn: sandefjord

Passord:        sandefjord


Klikk på bildet for innlogging