Helse

roggert.no

HELSE !

Blodtrykk og Puls !

Alder                        Gjennomsnittlig                                  Gjennomsnittlig

                                  blodtrykk kvinner                               blodtrykk menn


20-29                        120/70                                                  135/72


30-39                        120/73                                                  130/77


40-49                        128/78                                                  135/83


50-59                        138/82                                                  140/86


60-69                        149/84                                                  149/87


70-79                        160/85                                                  154/86


80-89                        165/86                                                  156/84


Før 60-årsalderen har kvinner lavere overtrykk enn menn, senere er forholdet omvendt.


Generelt settes gjerne grensen for høyt blodtrykk ved 140/90 mmHg
Tallene er uttrykk for trykket i blodårene rett etter et pulsslag (det høyeste tallet) og rett før det neste pulsslaget (det laveste tallet).
Det finnes ingen tallgrense for hvor stor forskjell det skal være mellom systolisk trykk (overtrykk) og diastolisk trykk (undertrykk).

– Ofte blir man mer inaktiv med alderen, så hvilepulsen øker. For å finne et grovt anslag av hva makspulsen din skal ligge på, kan du ta 220 minus alder. En 20-åring vil dermed ha en forventet makspuls på cirka 200, mens en 60-åring vil ha en makspuls på rundt 160.
Men hvis du ikke er godt trent, og har puls under 60 kan det være et tegn på bradykardi - unormal lav puls.