Intern renovasjon

roggert.no

Intern renovasjon !

I Sandefjord kommune har vi en renovasjonsbil som betjener kommunens interne renovasjonsbehov. Det vil si i praksis at bilen dekker tømming og oppryddning av primært kommunale avfallsbeholdere samt oppryddning og plukking av " søppel "
på offentlige steder i Sandefjord, så langt kapasiteten rekker. Bilen er bemannet fast med en sjåfør i 100% stilling 5 dager i uken, og en hjelper fortiden i 80% stilling 4 dager i uken.


Faste ukentlige primæroppgaver er: Tømming/bytting av sekker i alle avfallsdunker langs alle byens gater,parkeringsplasser,parker og torvet hver mandag og fredag.

Tømming av avfallsdunker ved alle kommunale friområder, badestrender, mini idrettsanlegg, lekeplasser o.l.,
samt rengjøring av utedoer og toalettanlegg der dette finnes i hele Sandefjord kommune. (Andebu, Stokke og Sandefjord.)


Tømming av ALLE avfallsdunker på fire kirkegårder. Her er det kildesortering, så kirkegårdene skal ofte kjøres igjennom
flere ganger ukentlig i lavsessong, og opp mot daglig i høysessongen i mai måned.

Bugårdsparken tømmes en gang i uken.

Skjærgårdstjenesten har faste renovasjonsturer flere dager i uken, og renovasjonsbilen henter alt avfall som blir samlet inn
ifra holmer og skjær.Sandefjordsfjorden,Mefjorden, og Tønsbergfjorden.
Annløpstedene kan variere etter volumet på avfallsmengden og hvor det er hensiktsmessig og tømme båten for avfallet.
Dette er ofte avhengig av faktorer som bølgehøyde og vind o.s.v. Faste annløps steder er ofte ved Granholmen og Engø.

Sandefjord Søppelplukkerlag blir betjent av renovasjonsbilen etter behov, d.v.s. det blir sendt sms meldinger eller ringt inn steder hvor søppelplukkerne har satt avfall som skal hentes.Dette gjøres direkte til bilen.

Det blir i tillegg ofte meldt om avfall av større og mindre art, som tilgriser det offentlige rom. I slike tillfeller
har kommunen den fordelen, at dette kan hånteres umiddelbart, uten og gå veien om mellomledd.
Renovasjonsbilen rykker ut og rydder opp umiddelbart der det er behov for det. Er det større oppgaver, så foretar
vi en vurdering og har selvførgelig anledning til og få bistand ifra det øvrige kommunale maskineriet.

I sommerhalvåret blir det satt ut store mengder ekstra avfallsbeholdere/stativ der det forventes mye avfall.
Vi er i nært sammarbeide med kommunens feiebil, suge/spyle bil, samt kommunalteknisk Vei vedlikehold og Parkeringsovervåkingen.

Renovasjobsbilen sammarbeider med Sandefjord Havnevesen om renovasjon ved båthavner og i havne områdene.