Tom Erik RoggertJeg tror Norge bør gå forran og forandre internasjonale holdninger. Det er ingen lett oppgave,men en nødvendighet. Norge bør reforhandle ALLE internasjonale forpliktelser og avtaler. Mange av disse avtalene som eksisterer er inngått i en annen tidsalder enn den vi lever i dag. Vi bør innføre streng grensekontroll inn og ut av Norge. Da kan vi etterhvert få kontroll på mennesketrafikk og varer, enten de er lovlige eller ulovlig i Norge.Dette vil påvirke narkotikahandel, våpen smugling,ulovlig skadelig alkohol trafikk o.s.v Dette vil videre ha politisk efekt på landets økonomi bl.a på budsjetter for helse og kriminalitet m.m. Vi kan bruke resursjer til hjelp til selvhjelp der det måtte trengs og akutt hjelp i katastrofe områder rundt om i verden. Norge løser ingen problemer ved og importere flyktninger eller mennesker som hevder sin nød til Norge. Problemer løses best der de er og hvor de oppstår. Norge må jobbe for og endre holdninger i land som har diktatur og i militære regimer.Det kan kansje virke lite humant, men vi kan ikke redde hele befolkninger der det er problemer i verden. Relgions konflikter og politisk diktatur har eksistert så lenge som det har vært en form for sivilisasjon rundt om i verden. Det vil bestandig være sånn at det er noen som ser muligheter for makt og profitt i svake grupper eller befolkninger i verden. I det vilde dyreriket, er det slik at det er de sterkeste som til en hver tid overlever. Dette regulerer både arts bestand og kampen om mat og eksistens for hele dyreriket. Vi mennesker er siviliserte stort sett, men som et paradoks så er det slik at kriger og konflikter i verden, natur katastrofer, politiske og relgiøse motsettninger o.s.v. bidrar sterkt til det samme som er grunnlaget for dyrenes eksistens, nemlig en reduksjon av menneskeheten på jorda. Vi har ALLE noen vi er glade i, og er selvførgelig takknemlig for at vi ikke er dyr, og at de fleste av oss på jorden lever i siviliserte demokratier her i verden. Norge har vært et land der vi har bygget stein, for stein i flere generasjoner, vi har satt tæring etter næring og etter hvert så ble vi beriket med olje eventyret. Det betyr ikke at vi i Norge skal dele disse rikdommene med resten av verden, men vi skal forvalte våre rikdommer på vegne av det norske folk. Jeg håper noen deler disse betraktningene med meg!

Tom Erik Roggert


Tenk hva et slik bygg vil bety for Sandefjord ! Bare hva byggeprosessen vil eskalere av aktivitet for entreprenørene og handelsnæringen i kommunen vår. Dette vil gi kommunen en oppmerksomhet som vil vare i mange mange generasjoner, og vil skape liv til turist næringen, store skatte inntekter til kommunen, mange nye innbyggere o.s.v. Det vil som alt annet skape en del bråk i forhold til lokalisering, konflikt i forhold til landbruks interesser og andre særinteresser, men der må fordeler og ulemper veies, omreguleringer gjøres, og beslutninger tas av våre folkevalgte. Valg av areal bør etter min mening være nærliggende til RV 303 enten på strekningen fra Hasle mot Stokke eller fra Sandefjord by mot Larvik, og så sentrums nært som mulig. Uansett vil det få varige konsekvenser. Hele greia står og faller på et godt plan arbeide. LYKKE TIL !